Oud-Gorcum Varia 2022 - 2 - nr. 77

 

Inhoudsopgave  
Voorwoord Michel den Uijl 3
Varia   4
Najaarsprogramma 2022   9
Werkgroep vesting herstelt VIS-Kazemat Roel Mulder 12
Uit het jaarverslag 2021 van de vereniging Paul Mulders en
Marco Bekkering
18
Cornelis Saftleven, het product van Rubens Paul Mulders 20
Stoomsleepboot Jan de Sterke Rob Kreszner 22
Herinneringen aan de Gocumse Kweekschool Barend Florijn 24
In den Witte Spaerpot   27
De Gorcumse Klokkenstoel Rob Kreszner 28
Gorinchem in the picture / Colofon   31

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht