Oud-Gorcum Varia 2001 - 1 - nr. 49

 

Inhoudsopgave  
Verslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum over 2000 A.J. Busch  3
Oud-Gorcum neemt afscheid van bestuurslid A.J. Busch G. Vroegh  7
Een blik terug A.J. Busch  9
Afscheid H.M. den Uyl  12
Bij het vertrek van drs H.M. den Uyl als redacteur G. Vroegh  13
Een heimelijke liefde en de dood van een bemoeial H. Brinkman  14
Met luider stem .... De stadsomroeper in historisch perspectief R.F. van Dijk  20
Uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde gemeente van Gorinchem
Afl. 10 Het Reveil
L. Hoving  30
Mijn kinderjaren op de legger van Van der Schuyt Buiten de Waterpoort R. Eykenaar-Stegeman  40
Fotogeschiedenis
Aflevering 8, A.A. Coertse en J.C. de Jong
B. Stamkot  45
Het timmermans- en schrijnwerkers- of Sint Jozef- of Driekoningengilde te Gorinchem R.H.C. van Maanen  49
Cees Kooyman uit Nederslingerland vertelt over maatregelen in vroeger tijd bij dreigende dijkdoorbraak Barend Bode (red.)  64
Brievenbesteller te water   69
Gevelsteen De Spaarpot herplaatst   70
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem A. den Braven  72
Opgraving bij Schelluinen T. Korevaar  74
Statuten van de Historische Vereniging Oud-Gorcum   76
Nieuwe literatuur over stad en streek   83
Nieuwe leden   84

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht