Oud-Gorcum Varia 2001 - 1 - nr. 49

 

Inhoudsopgave  
Verslag van de Historische Vereniging Oud-Gorcum over 2000 A.J. Busch 
Oud-Gorcum neemt afscheid van bestuurslid A.J. Busch G. Vroegh 
Een blik terug A.J. Busch 
Afscheid H.M. den Uyl  12 
Bij het vertrek van drs H.M. den Uyl als redacteur G. Vroegh  13 
Een heimelijke liefde en de dood van een bemoeial H. Brinkman  14 
Met luider stem .... De stadsomroeper in historisch perspectief R.F. van Dijk  20 
Uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde gemeente van Gorinchem
Afl. 10 Het Reveil
L. Hoving  30 
Mijn kinderjaren op de legger van Van der Schuyt Buiten de Waterpoort R. Eykenaar-Stegeman  40 
Fotogeschiedenis
Aflevering 8, A.A. Coertse en J.C. de Jong
B. Stamkot  45 
Het timmermans- en schrijnwerkers- of Sint Jozef- of Driekoningengilde te Gorinchem R.H.C. van Maanen  49 
Cees Kooyman uit Nederslingerland vertelt over maatregelen in vroeger tijd bij dreigende dijkdoorbraak Barend Bode (red.)  64 
Brievenbesteller te water   69 
Gevelsteen De Spaarpot herplaatst   70 
Bezoek aan de archeologische werkruimte in Gorinchem A. den Braven  72 
Opgraving bij Schelluinen T. Korevaar  74 
Statuten van de Historische Vereniging Oud-Gorcum   76 
Nieuwe literatuur over stad en streek   83 
Nieuwe leden   84

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht