Oud-Gorcum Varia 1991 - 3 - nr. 22

 

Inhoudsopgave  
Agenda komende aktiviteiten   135 
Nieuwe leden / Aantekeningen bij afbeeldingen in O.G.V. nr.21: Wonen in Gorkum   136 
Wonen in Gorkum in vroeger eeuwen (1500-1800)
Aflevering 3, slot
prof.dr.ir. R. Meischke.  137 
De dag van Hugo de Groots vlucht en het poortje in Gorinchem dat daarbij een rol speelde A.J. Busch  148 
Naakte onnozele kinderen R.F. van Dijk  156 
Gijs Snoek, de laatste wagenmaker van Gorinchem N. Kruyt-Snoek  161 
Gorkum zoals ik het kende en beleefde in de jaren '20 en '30
Herinneringen van een niet meer zo jonge stadgenoot, vishandelaar, muzikant, sportvisser en watersporter
George van Rooijen  166 
Verhalen van Gera
Eerste brief, begin december 1990
Gera Elkerbout-Versluis  172 
Aanvullingen op "Herinneringen aan de Franse tijd" in O.G.V. nr. 21
Gesproken brief van D.J. du Croo
H.M. den Uyl (red.)  180 
Enkele wetenswaardigheden betreffende de Rosmolensteeg en de Kortendijk n.a.v. de afbeeldingen in O.G.V. nr. 21 p.104 A.L. van Tiel  184 
Nog eens Pierre van Paassen Bert Stamkot  186 
"Dit is in Bethlehem" Varia A. Dunsbergen  190 
Nieuwe literatuur over stad en streek   194 
Gedicht uit de bundel "Tongval" Hans Kilian  195 

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht