Oud-Gorcum Varia 1991 - 3 - nr. 22

 

Inhoudsopgave  
Agenda komende aktiviteiten   135
Nieuwe leden / Aantekeningen bij afbeeldingen in O.G.V. nr.21: Wonen in Gorkum   136
Wonen in Gorkum in vroeger eeuwen (1500-1800)
Aflevering 3, slot
prof.dr.ir. R. Meischke.  137
De dag van Hugo de Groots vlucht en het poortje in Gorinchem dat daarbij een rol speelde A.J. Busch  148
Naakte onnozele kinderen R.F. van Dijk  156
Gijs Snoek, de laatste wagenmaker van Gorinchem N. Kruyt-Snoek  161
Gorkum zoals ik het kende en beleefde in de jaren '20 en '30
Herinneringen van een niet meer zo jonge stadgenoot, vishandelaar, muzikant, sportvisser en watersporter
George van Rooijen  166
Verhalen van Gera
Eerste brief, begin december 1990
Gera Elkerbout-Versluis  172
Aanvullingen op "Herinneringen aan de Franse tijd" in O.G.V. nr. 21
Gesproken brief van D.J. du Croo
H.M. den Uyl (red.)  180
Enkele wetenswaardigheden betreffende de Rosmolensteeg en de Kortendijk n.a.v. de afbeeldingen in O.G.V. nr. 21 p.104 A.L. van Tiel  184
Nog eens Pierre van Paassen Bert Stamkot  186
"Dit is in Bethlehem" Varia A. Dunsbergen  190
Nieuwe literatuur over stad en streek   194
Gedicht uit de bundel "Tongval" Hans Kilian  195

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht