Oud-Gorcum Varia 1991 - 2 - nr. 21

 

Inhoudsopgave  
Excursie naar 's-Hertogenbosch op zaterdag 25 mei 1991 / Schenking   71
Nieuwe leden / Van de penningmeester   72
Aankoop W. Kreukniet-den Hertog  73
Wonen in Gorkum in vroeger eeuwen, 1500-1800
(aflevering 2)
prof.dr.ir. R. Meischke  74
Caspar van Hoey en zijn beschrijving van 's-Hertogenbosch A.J. Busch  92
De Bossche St.Jan en Gorinchem W.J.M. Holland  97
Volkslogementen te Gorinchem en hun bewoners P. Vos  98
Herinneringen aan de Franse tijd in Gorinchem en een foto P. Vos  110
Gurrekumse Verhaole (V) Nico van Heumen  113
Otto Warnardus Verhagen Metman, een Gorkumse marine-officier, die spoorloos verdween Bas van Beuzekom  116
Gorcumse Penningen. Een Gorcumse Prijspenning uit 1929 W.J. Boudestein  121
"Dit is in Bethlehem" Varia A. Dunsbergen  123
Enkele aantekeningen bij "Autobussen en Gorinchern e.o." en bij "Gurrekumse Verhaole IV" A.L. van Tiel en red.  127
Nieuwe literatuur over stad en streek   131

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht