Oud-Gorcum Varia 1991 - 1 - nr. 20

 

Inhoudsopgave  
Agenda komende aktiviteiten  
Van de penningmeester / Nieuwe leden  
Jaarverslag 1990  
Wonen in Gorkum in vroeger eeuwen (1500-1800)
(Aflevering I)
prof.dr.ir. R. Meischke 
Wapen van 18-eeuws kerkorgel in het museum A.J. Busch  19 
Honderd jaar huiveren R.F. van Dijk  25 
Autobussen in Gorinchem en omstreken in vroeger tijd. Herinneringen van de oud-Gorkumer P. Vos P. Vos  30 
Gurrekumse Verhaole(IV), Huub Sterkenburg vertelt van vroeger drs. H.M. den Uyl (red.)  41 
Enkele aantekeningen bij "Gurrekumse Verhaole" (II) A.L. van Tiel  53 
Ingezonden R.F. van Dijk  55 
Enkele aantekeningen bij "Gurrekumse Verhaole" (III) A.L. van Tiel  56 
Pierre van Paassen geen geschiedschrijver R.F. van Dijk  58 
"Dit is in Betlehem" Varia A. Dunsbergen  60 
Nieuwe literatuur over stad en streek   65

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht