Oud-Gorcum Varia 1991 - 1 - nr. 20

 

Inhoudsopgave  
Agenda komende aktiviteiten   3
Van de penningmeester / Nieuwe leden   4
Jaarverslag 1990   5
Wonen in Gorkum in vroeger eeuwen (1500-1800)
(Aflevering I)
prof.dr.ir. R. Meischke  7
Wapen van 18-eeuws kerkorgel in het museum A.J. Busch  19
Honderd jaar huiveren R.F. van Dijk  25
Autobussen in Gorinchem en omstreken in vroeger tijd. Herinneringen van de oud-Gorkumer P. Vos P. Vos  30
Gurrekumse Verhaole(IV), Huub Sterkenburg vertelt van vroeger drs. H.M. den Uyl (red.)  41
Enkele aantekeningen bij "Gurrekumse Verhaole" (II) A.L. van Tiel  53
Ingezonden R.F. van Dijk  55
Enkele aantekeningen bij "Gurrekumse Verhaole" (III) A.L. van Tiel  56
Pierre van Paassen geen geschiedschrijver R.F. van Dijk  58
"Dit is in Betlehem" Varia A. Dunsbergen  60
Nieuwe literatuur over stad en streek   65

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht