Oud-Gorcum Varia 1985 - 1 - nr. 3

 

Inhoudsopgave  
Van de redaktie  
Agenda komende aktiviteiten  
75 Jaar "Oud-Gorcum" H.G. Joosten 
Twee gerestaureerde objecten A.J. Busch  22 
Schipper-predikant Cornelis Corstensz Bert Stamkot  29 
Het Gorcumse munthuis gezien in het licht van 's Rijksmunt Utrecht
Samenvatting door Bas van Beuzekom van lezing gehouden door A.A.J. Scheffers, conservator van 's Rijksmunt
Bas van Beuzekom  45 
"Dit is in Bethlehem" Varia C. de Ruiter  50 
Brief van mevrouw Van Hoogdalem   58 
Bedankbrief aan de leden / Verkoop jubileumuitgave   60 
Gorinchem van toen en thans   61 
Nieuwe leden in 1984 / Mededeling van de penningmeester   62 
Jaarverslag 1984   63 
Agenda algemene ledenvergadering   66 
Oproep aan genealogen   67 
Inhoudsopgave   68

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht