Oud-Gorcum Varia 1985 - 1 - nr. 3

 

Inhoudsopgave  
Van de redaktie   3
Agenda komende aktiviteiten   4
75 Jaar "Oud-Gorcum" H.G. Joosten  5
Twee gerestaureerde objecten A.J. Busch  22
Schipper-predikant Cornelis Corstensz Bert Stamkot  29
Het Gorcumse munthuis gezien in het licht van 's Rijksmunt Utrecht
Samenvatting door Bas van Beuzekom van lezing gehouden door A.A.J. Scheffers, conservator van 's Rijksmunt
Bas van Beuzekom  45
"Dit is in Bethlehem" Varia C. de Ruiter  50
Brief van mevrouw Van Hoogdalem   58
Bedankbrief aan de leden / Verkoop jubileumuitgave   60
Gorinchem van toen en thans   61
Nieuwe leden in 1984 / Mededeling van de penningmeester   62
Jaarverslag 1984   63
Agenda algemene ledenvergadering   66
Oproep aan genealogen   67
Inhoudsopgave   68

Online bladerversie | Download varia

Terug naar overzicht