Algemene vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is een belangrijk moment om de leden te informeren over de ontwikkeling van de vereniging. Het bestuur doet onder meer verslag over het afgelopen jaar en legt de begroting voor het komende jaar voor aan de leden.

De AV wordt ieder voorjaar gehouden en de statuten (artikel 11, lid 1) stellen hierover het volgende:

Ten minste éénmaal per jaar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Tevens is het bestuur verplicht een begroting in te dienen, vast te stellen door de algemene vergadering.

 

 

De jaarstukken van de afgelopen drie jaren vindt u hier:

Jaarstukken 2023

 

Jaarstukken 2022

 

Jaarstukken 2021