Jaarstukken HVOG

De Algemene Vergadering van onze vereniging is een belangrijk onderdeel om onze leden te informeren over de ontwikkelingen van de vereniging en om in overleg met het bestuur aandacht te vragen voor de vereniging

.

De bijeenkomst wordt ieder voorjaar gehouden zoals vermeld in artikel 11 van onze statuten.

 “Ten minste éénmaal per jaar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Tevens is het bestuur verplicht een begroting in te dienen, vast te stellen door de — algemene vergadering.”

 

Onder dit gedeelte treft u de stukken aan zoals deze voor de vergadering gebruikt worden.

Jaarstukken 2021