ANBI

 

De Historische Vereniging Oud-Gorcum is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Dit houdt in dat Oud-Gorcum geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die Oud-Gorcum een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Met uw schenking kunnen wij waardevolle zaken voor Gorcum behouden en bemachtigen zoals onlangs het schilderij van Abr. van Hoey geschilderd door Hyacint Rigaud. Wanneer u een financiële schenking doet weet u zeker dat het direct ten goede komt aan het behoud van Gorcums Erfgoed. Het statutaire bestuur, adviseurs en de vrijwilligers zijn allen onbezoldigd. Wij hebben ook geen personeel in dienst. Uw schenking wordt dus alleen gebruikt voor de doelstellingen van de vereniging zoals die in onze statuten vermeld zijn.

Wanneer u vragen heeft hierover neemt u contact met ons op.

 

 

 

 

 

Het schenken van voorwerpen 

De historische vereniging beheert het collectieve geheugen van Gorcum en de Gorcumers, daarvoor verzamelt de vereniging ook voorwerpen die direct met de historie van Gorcum te maken hebben. Dat zijn in sommige gevallen unieke zaken zoals afbeeldingen, boeken en voorwerpen maar ook alledaagse dingen die een duidelijke verbinding hebben met Gorcum. Dit kunnen voorwerpen zijn uit een werkplaats, schilderijen, tekeningen maar ook foto's, geluids- en video-opnamen. Wanneer u voorwerpen heeft die u vindt dat deze echt bij Gorcum horen kunt u deze schenken aan de Historische Vereniging door aan ons een email te sturen naar secretaris@oudgorcum.nl, wij komen dan bij u langs om het op te halen of u kunt het afgeven bij het Gorcum's Museum aan de Grote Markt in Gorinchem.

 

Als vereniging én als Gorcumers zijn wij zeer blij met uw schenkingen.