Historie

De vereniging is door een aantal deftige heren opgericht op 20 augustus 1909. Het doel was speciaal het door aankoop behouden van het met sloop bedreigde pand ‘Dit is in Bethlehem’ (Gasthuisstraat 25) uit 1566. Na restauratie richtte men dit gebouw in als museum. Daartoe verzamelde men allerlei voorwerpen en documentatie over de geschiedenis van de stad. Met succes zette de vereniging zich ook in voor het behoud van andere oude gebouwen. Deze taak is in 1974 voor een belangrijk deel overgenomen door de ‘Stichting Stadsherstel Gorinchem’.Het onderhoud van het museumgebouw was financieel niet meer op te brengen. Daarom verkocht de vereniging het in 1982 aan de gemeente voor één gulden. Twee vertrekken bleven in gebruik voor bestuursvergaderingen. Verder gaf men de voorwerpen in bruikleen aan de gemeente, die een conservator aanstelde. Naast de vaste collectie waren er allerlei wisselende exposities, van moderne kunst tot Dinkytoys. Het museum verhuisde in 1995 naar het verlaten stadhuis op de Grote Markt 17 en kreeg daar de naam Gorcums Museum. Nog altijd is de vereniging met een zgn. kwaliteitszetel vertegenwoordigd in de bestuurscommissie van museum (en artotheek) en hebben leden gratis toegang. 

De documentatie in de vorm van archieven, foto’s, prenten en dergelijke is in bewaring gegeven bij het Regionaal Archief Gorinchem.

Sinds 1947 worden er lezingen en excursies gehouden en tien jaar later verscheen er voor het eerst een publicatie. In 1984 begon het tijdschrift Oud-Gorcum Varia en in 1989 de Historische Reeks Oud-Gorcum.