Bestuur

  Voorzitter                Jan Mijnsbergen        e-mail

  Vice-voorzitter       Michel den Uijl

  Penningmeester    Wim Kooiman            e-mail

  Secretaris                Marco Bekkering       e-mail

  Bestuurslid             Rob Kreszner


Publicaties

  Lies van Aelst

  Rob Kreszner

  Aron de Vries

  Marleen Windhorst


Webmaster en ledenadministratie

  Joop Kuijntjes


Communicatie

  Aart van Soest


Ereleden

  Mevrouw W. Kreukniet-den Hertog (2000)

  De heer A.J. Busch (2001)

  De heer D.C. Pleyte (2017)

  De heer R. Kreszner (2021)