Leden van het Bestuur Oud-Gorcum en hun functies

Voorzitter
Paul H. Mulders

Vicevoorzitter
Michel den Uijl

Penningmeester
Wim Kooiman 
e-mail penningmeester

Secretaris
Marco Bekkering
e-mail secretaris

Bestuurslid
Anke van Esch

Redactie Publicaties
Lies van Aelst

Anke van Esch
Aron de Vries
Marleen Windhorst

Webmaster

Joop Kuijntjes

Ereleden:

Mevrouw W. Kreukniet-den Hertog (2000)
De heer A.J. Busch (2001)
De heer D.C. Pleyte (2017)
De heer R. Kreszner (2021)