H.A. van Ravenswaay Achterzijde Kortendijk

 

Wij ontvingen onlangs een mooie schenking van De heer Wim Lavooi waar wij als vereniging erg blij mee zijn. Het betreft een schilderij van H.A. van Ravenswaay de schilder die zo bekend is in Gorcum en zoveel prachtige schilderijen heeft gemaakt van de stad en van de omgeving.

Dit is weer zo’n herkenbaar schilderij van Van Ravenswaay. Op het schilderij zien we de Kortendijk van de oostkant omstreeks de jaren 30 geschilderd vanaf de hoek Havendijk/Balensteeg en dit op een zomerdag. De achterzijde van de Kortendijk is niet vaak geschilderd . Men ziet nog net het pompgebouw dat in 1926/27 is gebouwd, de trap naar de Linge en de molen Nooit Volmaakt.

Welke gebouwen zien we?

 

 

 

 

1. Molen "Nooit Volmaakt"
2. Passage
3. Korenbrug
4. Pompgebouw van hert badhuis
5. Korenbeurs

 

 

Huibert Antonie Ravenswaaij werd geboren in Gorcum op 1 juni 1891 als zoon van Marcus Ravenswaaij en Jenneke van Andel. Hij studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam, Hij schilderde onder meer landschappen, stillevens, bloemstukken en portretten. Naast schilder was hij actief als lithograaf, dichter en kunstcriticus. Zijn zoon Marcus is in Gorcum bekend als beeldhouwer

 

Dichter naast schilder

Naast een verdienstelijk schilder was Van Ravenswaay ook een verdienstelijk dichter. Onderstaand gedicht stond boven zijn overlijdensadvertentie op 12 september 1972.

Dit stelt de mens gerust:

Van alle arbeidslust

Die tussen duim en pink stak

Rest niets meer dan een inktvlak

Een inktvlak een verfvlek

Als ik van ’s-Werelds erf trek

Maar op mijn smalle voetpad

Vindt niemand ooit een bloedspat

Of goud dat hij tegoed had

 

Zijn vriend Peer schreef onderstaand artikel in de Nieuwe Gorinchemse Courant.

Necrologie Van Ravenswaay