Nieuwe objecten

Nieuw in onze collectie

Onze vereniging houdt zich actief bezig om het materiële en immateriële erfgoed van Gorinchem zo goed mogelijk te beschermen. De collectie wordt permanent tentoongesteld in het Gorcums Museum dit naar aanleiding van een bruikleenovereenkomst voor 50 jaar met de Gemeente Gorinchem.

Om deze collectie te verbreden worden voorwerpen aangekocht en ontvangen wij regelmatig schenkingen van leden of uit inboedels. Ook maken leden gebruik van onze ANBI status om financieel bij te dragen.

Wanneer u voorwerpen heeft die interessant voor de vereniging kunnen zijn  neemt u dan contact op via secretaris@oudgorcum.nl