24 april 2020 Algemene vergadering o.a.

Deze mail is rondgebracht door onze vrijwilligers samen met het jaarboek 75 jaar bevrijding. 

                                      

Geacht lid van onze Historische Vereniging,

Het zijn bijzondere tijden. We hopen dat alles goed gaat met u gaat en dat u, op veilige manier, genoeg contact met vrienden en familie heeft om deze quarantainetijd een beetje door te komen. In verband met de aanwijzingen van de overheid en ons streven om met zijn allen zo goed mogelijk gezond te blijven hebben we ook als bestuur een aantal beslissingen moeten nemen.

Geen activiteiten tot 10 juni 2020

Voor het voorjaar hadden wij een aantal activiteiten gepland staan, die echter door de huidige situatie en door de overheid uitgevaardigde corona-maatregelen géén doorgang kunnen vinden. Tot 10 juni hebben we helaas alle verenigingsbijeenkomsten geannuleerd. Wij zoeken naar mogelijkheden die activiteiten later alsnog doorgang te laten vinden. De activiteit rond Judith Uyterlinde, waar de vereniging medewerking aan geeft, is bijvoorbeeld verplaatst naar zaterdag 3 oktober.

Algemene Vergadering

Voor maandag 20 april hadden wij de Algemene Vergadering gepland. In samenwerking met de mensen van Peeriscoop hebben we deze kunnen verplaatsten. De vergadering vindt nu in principe plaats op maandag 15 juni 20:00 uur in Peeriscoop, uiteraard alleen wanneer de omstandigheden dit toelaten. Wanneer toch blijkt dat ook deze datum niet mogelijk is, zullen we een oplossing bedenken die u toch inzicht geeft in het reilen en zeilen van de vereniging. In de bijlagen treft u in ieder geval de stukken van de vergadering al aan. 

Excursie

Op 6 juni is er geen excursie naar Leiden, deze wordt verplaatst naar zaterdag 26 september. U kunt zich daarvoor al opgeven via een mail naar reservering@oudgorcum.nl of direct op de website onder Actueel/Activiteiten, u kunt daar ook direct afrekenen.

Jaarboek 2020-1

Het eerste jaarboek van 2020, dat verschijnt ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden, is al gedrukt. Wij vinden het uitermate jammer, maar helaas kunnen we het jaarboek waarschijnlijk nog even niet verspreiden. Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen we proberen het zo snel mogelijk bij u te bezorgen.

Wanneer u het boek Gorcum, oude prenten, nieuwe verhalen nog niet heeft of nog cadeau wil doen kunt u het bij onze mooie boekwinkels in Gorinchem verkrijgen of ook direct bestellen op onze website onder het kopje Uitgaven.

Website

Onze website is ook aangepast, u vindt hier nu meer informatie zoals:

  • Algemene informatie van de vereniging
  • Update van de activiteiten.
  • De laatste mails die zijn gestuurd.
  • Een overzicht van de handige websites ten aanzien van Gorcumse of algemene historie.
  • En meer, kijkt u zelf op www.oudgorcum.nl voor meer informatie.

Schenken van voorwerpen

Op onze website staan ook een aantal nieuwe interessante Gorcumse voorwerpen beschreven kijkt u onder het kopje Collectie/nieuwe objecten. Wanneer u voorwerpen heeft die aan met de historie van Gorinchem te maken hebben is het fijn wanneer u aan de vereniging denkt. Het zorgt ervoor dat onze collectie nog meer de historie van Gorinchem weergeeft, nu en in de toekomst.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons via de mail bereiken: secretaris@oudgorcum.nl

Wij wensen u veel sterkte toe in deze unieke, historische tijd en hopen u weer in goede gezondheid op onze eerstvolgende activiteiten te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

 

Uw bestuur HVOG

Marco Bekkering

Anke van Esch

Michel den Uijl

Wim Kooiman

Paul Mulders

Marleen Windhorst