9 maart 2020 Informatie Historische Vereniging: Omgang met besmettingsrisico's corona-virus

Aan alle leden en belangstellenden,
 
Gorinchem, 9 maart 2020
 
Beste leden en belangstellenden van de Historische Vereniging Oud-Gorcum,
 
Het corona-virus heeft Nederland bereikt en daarom leven er allerlei vragen over het wel of niet doorgaan van activiteiten. Het bestuur van de Historische Vereniging heeft zich ook beziggehouden met dit vraagstuk en, uit voorzorg, contact gehad met Theater Peeriscoop en de GGD Gorinchem. Dit laatste orgaan, dat adviseert volgens richtlijnen van het RIVM, heeft aangegeven dat activiteiten als die van de Historische Vereniging gewoon door kunnen gaan en er geen verhoogd risico bestaat op besmetting met het virus. Onze geplande activiteiten gaan dan vooralsnog gewoon door, te beginnen met de dubbellezing van vanavond.
 
Wel is het verstandig om met elkaar de adviezen van RIVM en GGD die er zijn, te delen en te herhalen. Wij vragen u als leden uw verantwoordelijkheid daarin te nemen.

  • Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts en bent u inwoner van Noord-Brabant? Beperk dan uw sociale contacten en kom niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.
  • Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts en bent u in de afgelopen 14 dagen in een risico-gebied of risicovolle situatie geweest? Beperk dan uw sociale contacten en kom niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.
  • Bent u in contact geweest met een besmette patiënt? Beperk dan uw sociale contacten en kom niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.
  • Heeft u hierbij ook hoge koorts of toenemende benauwdheid? Neem dan contact op met uw huisarts.
  • Was uw handen regelmatig goed (met zeep en handendrogers).
  • Hoest of nies in de binnenkant van de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 Los van deze adviezen zijn er nog twee suggesties die we u als bestuur willen aanreiken:

  • Beperk het schudden van handen, omhelzen en zoenen.
  • Neem, waar mogelijk, iets meer afstand tot anderen.

In het belang van alle leden en belangstellenden en het personeel van Theater Peeriscoop hopen wij dat iedereen zich aan deze aanwijzingen houdt. Dan kunnen de activiteiten van de Historische Vereniging op een veilige en succesvolle manier doorgang vinden.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Het bestuur van de Historische Vereniging